Používanie cookies

Súbory cookies

Na našom webovom sídle používame súbory cookies. Súbor cookie je malý údaj, ktorý webové sídlo ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka.

Europa Analytics a jej súbory cookies

Europa Analytics je podniková služba, ktorá monitoruje a hodnotí účinnosť a efektívnosť webových sídiel Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB) a Európskej komisie, ako aj iných webových sídiel, ktoré spravuje dátové centrum Komisie.
Využíva analytickú platformu s otvoreným zdrojovým kódom Matomo (bývalý Piwik), ktorú plne kontroluje Európska komisia. Táto platforma umožňuje ochranu osobných údajov koncových používateľov vďaka prvkom, ako je napríklad anonymizácia IP adresy. EDPB navyše vytvoril funkciu na správu súhlasov používateľov so zhromažďovaním údajov o prezeraní stránok na anonymizované štatistiky.

Informácie o ochrane osobných údajov a opatrenia služby Europa Analytics

Služba Europa Analytics je konfigurovaná tak, aby využívala doménu druhej úrovne europa.eu (ktorú využívajú webové sídla európskych inštitúcií) a ukladala súbory cookies hostiteľskej domény.
Súbory cookies (z Matomo), ktoré používa služba Europa Analytics, umožňujú Európskej komisii sledovať ďalej uvedené informácie o návštevníkoch. Tieto informácie sa používajú na prípravu súhrnných štatistických správ o aktivite návštevníkov, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje:

 • IP adresa (maskovaná),
 • poloha: krajina, región, mesto, približná zemepisná šírka a dĺžka (geolokácia),
 • dátum a čas žiadosti (návšteva sídla),
 • názov prezeranej stránky (Page Title),
 • URL adresa prezeranej stránky (Page URL),
 • URL adresa stránky prezeranej pred aktuálnou stránkou (Referrer URL),
 • rozlíšenie obrazovky na zariadení používateľa,
 • miestny čas v časovom pásme návštevníka,
 • súbory, na ktoré návštevník klikol a ktoré si prevzal (Download),
 • odkazy na externú doménu, na ktorú používateľ klikol (Outlink),
 • čas vygenerovania stránok (čas potrebný na to, aby webový server vygeneroval webové stránky a potom ich návštevník prevzal: rýchlosť stránky: Page speed),
 • hlavný jazyk používaného prehliadača (hlavička Accept-Language),
 • verzia prehliadača, doplnky prehliadača (PDF, Flash, Java…), verzia operačného systému, identifikátor zariadenia (hlavička User-Agent),
 • jazyk navštívenej stránky,
 • kampane,
 • vyhľadávanie na sídle,
 • podujatia.

Na zlepšenie presnosti vypracúvaných správ sa informácie ukladajú aj v súboroch cookies hostiteľskej domény a následne ich zhromažďuje služba Europa Analytics:

 • náhodné jedinečné IČ návštevníka,
 • čas prvej návštevy konkrétneho návštevníka,
 • čas predchádzajúcej návštevy konkrétneho návštevníka,
 • počet návštev konkrétneho návštevníka.

Európska komisia si ponecháva plnú kontrolu nad údajmi zhromaždenými prostredníctvom vlastných súborov cookies tak, že ich uchováva na serveroch, ktoré sú v jej úplnom vlastníctve a pod jej úplnou kontrolou.

Okrem určitých relačných súborov cookies Matomo generuje aj trvalý súbor cookie s náhodným ID, čo službe Europa Analytics umožňuje zistiť, kedy sa používateľ na dané webové sídlo vráti. Tento súbor cookie zostáva v zariadení užívateľa počas 13 mesiacov, a potom sa z neho automaticky vymaže.

 • Súbory cookies hostiteľskej domény sú súbory cookies zadávané webovým sídlom, ktoré ste navštívili. Môže ich čítať iba uvedené webové sídlo. Webové sídlo môže okrem toho
  potenciálne využívať externú službu na analýzu spôsobu, akým ľudia používajú webové sídlo. Europa Analytics na tento účel zadáva svoje vlastné súbory cookies a nevyužíva žiadne externé subjekty.
 • Trvalé súbory cookies sú súbory cookies uložené vo vašom počítači, ktoré sa na rozdiel od relačných súborov cookies pri zatvorení prehliadača automaticky nevymažú. Trvalé súbory cookies sa používajú len na vašu opätovnú identifikáciu pri ďalšej návšteve.

Súhlas so zhromažďovaním údajov o prezeraní stránok vrátane osobných údajov na tvorbu anonymizovaných štatistík

Služba Europa Analytics štandardne NESLEDUJE históriu prezerania stránok návštevníkmi nášho webového sídla. Môžete sa však rozhodnúť, že udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov zhromaždených počas prezerania nášho webového sídla, čo nám umožní vypracovať anonymizovanú štatistiku.

Ak na svojom webovom prehliadači zvolíte možnosť „Do not track“ (objasnenie nájdete ďalej), budeme rešpektovať vašu voľbu a vaša história prezerania stránok na našom webovom sídle sa nebude na účely anonymizovaných štatistík sledovať.

Ak ste možnosť „Do not track“ nepovolili, zobrazí sa vám banner o súboroch cookies, ktorý vám umožní sa rozhodnúť, a nainštaluje sa vám súbor cookie s názvom „edp_cookie_agree“ na sledovanie vašej voľby. Ak vyjadríte súhlas so spracúvaním údajov uvedených vyššie, služba Europa Analytics sa aktivuje a načítajú sa príslušné súbory cookies. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo ho kedykoľvek znovu udeliť.

Súbor „edp_cookie_agree“ bude po 6 mesiacoch vymazaný: ak potom nie je zvolená možnosť „Do not track“, opäť sa vám zobrazí banner o súboroch cookies, ktorý vám umožní vašu voľbu obnoviť.

Ak ste v nastaveniach nepovolili žiadne súbory cookies, banner o súboroch cookies sa vám zobrazí pri každej návšteve nášho webového sídla.

Nastavenie Cookies